யாருக்காக இந்த மாநாடு?

  1. நாடு தழுவிய அளவில் 400-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் இயங்கிவரும் பள்ளி மேலாளர் வாரியங்களின் உறுப்பினர்கள்
  2. பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,
  3. பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர்கள் .