நிகழ்ச்சி நிரல் – Programs

Caption Lines Here
Day 1
23 Sep 2016
13:30 - 14:30

பதிவு

பட்டறை 2 : பள்ளி மேம்பாட்டு நிதி திரட்டுதலும் வெற்றி தரும் அணுகுமுறைகள்

1. The Introduction Personalize Letters – You never ever want to address your letter: “Dear Supporter.” Using the person’s name is important. In their eyes, it means the letter was...
Read More
திரு. சு. சுகுமாறன்
16:30 - 19:00

தேநீர் & ஓய்வு

19:00 - 20:00

இரவு உணவு

மாநாட்டுத் திறப்பு விழா

டத்தோ சிறி எஸ். கே. தேவமணி

சிறப்புரை : 21-ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்க்கல்வி

கல்வி என்பது ஒரு மனிதனிடத்தில் உள்ள முழுமையான ஆற்றலை வெளிக்கொணர்வதே என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிச் சென்றார். ‘தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி, மாந்தர்க்குக் கற்றனைத் தூறும் அறிவு’ (குறள் 396) என உலகப் பேராசான் திருவள்ளுவர் கூறியதன் வழி மாந்தர்க்குத் தொடர்ந்து...
Read More
பேராசிரியர் முனைவர் டத்தோ என்.எஸ். இராஜேந்திரன்
Day 2
24 Sep 2016
10:00 - 10.30

தேநீர்

பட்டறை 4 : கட்டடத் திட்டமிடலும் மேம்படுத்துதலும்

பின்னணி நமது தமிழ்ப்பள்ளிகளில் கட்டட மற்றும் கட்டுமான பணிகள் பள்ளி வாரியங்கள் மேற்கொண்டுவருவது நாம் தெரிந்த ஒன்று. மேம்பாட்டு பணிகளில் இடம்பெற்றுள்ள கூறுகளை பள்ளி வாரியங்கள் அறிந்து வைத்திருப்பது மிக அவசியம். அதனோடு மேம்பாட்டு பணிகளில் உள்ள சட்ட நிர்ணயங்கள் மற்றும்...
Read More
Ir. இரா. சுப்பிரமணியம்
12:30 - 14:30

மதிய உணவு

பட்டறை 4 : கட்டடத் திட்டமிடலும் மேம்படுத்துதலும் (தொடர்ச்சி)

பின்னணி நமது தமிழ்ப்பள்ளிகளில் கட்டட மற்றும் கட்டுமான பணிகள் பள்ளி வாரியங்கள் மேற்கொண்டுவருவது நாம் தெரிந்த ஒன்று. மேம்பாட்டு பணிகளில் இடம்பெற்றுள்ள கூறுகளை பள்ளி வாரியங்கள் அறிந்து வைத்திருப்பது மிக அவசியம். அதனோடு மேம்பாட்டு பணிகளில் உள்ள சட்ட நிர்ணயங்கள் மற்றும்...
Read More
Ir. இரா. சுப்பிரமணியம்
16:30 - 19:30

தேநீர் & ஒய்வு

Day 3
25 Sep 2016

அமர்வு 4 : மாணவர்களின் திறன் வளர்ச்சி 2 (புறப்பாடம்)

உலக அரங்கில், இந்த நூற்றாண்டில் விளையாட்டுத்துறையின் வளர்ச்சி அபரீதமானது. விளையாடடை பொழுது போக்கு அம்சமாகவும் ஆரோக்கிய வாழ்வின் காரணமாகவும் பார்க்கும்காலம் போய், அதனை மேல்நிலை கல்வியாகவும், ஆராய்ச்சிக்கும் அறிவியலுக்கும் உள்ளடங்கிய புலமாகவும், பொருளாதார சாதனமாகவும், பிரபலமாவதற்கு ஒரு மேடையாகவும் அமைந்து வருவதை...
Read More
முனை. ரெ. அண்ணாதுரை
திரு. சி. ம. இளந்தமிழ்

பட்டறை 7 : புதிய வாரிய உறுப்பினர் பயிலரங்கம்

இப்பயிலரங்கில் பள்ளி மேலாளர் வாரியத்தை நிர்வகித்தல் மற்றும் வாரிய உறுப்பினர்களின் கடமைகள் பற்றி தெளிவு படுத்தப்படும். பள்ளி மேலாளர் வாரியத்தில் யாரெல்லாம் உறுப்பினர் ஆகலாம், உறுப்பினர் ஆகும் முறை, உறுப்பினர் உறுப்பியம் புதுப்பிக்கும் முறை, வாரிய உறுப்பினர்களின் பொறுப்புக்கள், வாரியக்கூட்டங்கள் மற்றும்...
Read More
திரு. கணேசுவரன் சின்னக்காளை

பட்டறை 8 : பெற்றோர்-ஆசிரியர் சங்கப் பயிலரங்கம்

Topic 1: PIBG Constitution and Procedures Mr.R.Thanasegar Ramasamy (Advocate & Solicitor of High Court of Malaya) – Deputy Chairman of PIBG SJK(T) Tun Sambanthan. 1. PIBG Constitution related to PIBG comittee...
Read More
திரு. பெ. சின்னப்பர்
09:45 - 10:15

தேநீர்

மாநாட்டு நிறைவு விழா

மாண்புமிகு டத்தோ சிறி டிராஜா மாட்சீர் பின் காலிட்
12:30 - 14:00

மதிய உணவு & விடைபெறுதல்