திரு. ஜான் பொஸ்கோ அந்தோணி

தலைமையாசிரியர், காஜாங் தமிழ்ப்பள்ளி

திரு. ஜான் பொஸ்கோ அந்தோணி

தலைமையாசிரியர், காஜாங் தமிழ்ப்பள்ளி

Biography

Selepas tamat Diploma Perguruan ditempatkan di SJKT Bangi pada tahun 1989. Dinaik pangkat sebagai GPK Kokurikulum pada tahun1997 dan ditempatkan di SJKT Serdang, Selangor. Dinaik pangkat sebagai Guru Besar pada Julai 2003 dan ditempatkan di SJKT Ebor, Shah Alam, Kemudian di SJKT Kinrara dari tahun 2004 hingga 2012 dan kini di SJKT Kajang. Sepanjang perkhidmatan banyak terlibat dalam pelbagai aktiviti profesional antaranya, Ketua Pasukan, panel pemilihan Manuskrip Buku teks Bahasa KPM. AJK panel pemurnian instrumen SKPM 2010, JNJK KPM, Setiausaha Kebangsaan, Persatuan Guru Besar SJKT Kebangsaan, Bendahari MGB SJKT Selangor, Pengerusi MGBT Hulu Langat dan Mentor calon NPQL 2014.

All session by திரு. ஜான் பொஸ்கோ அந்தோணி