திரு. இரா. மனோகரன்

முன்னாள் ஜோகூர் மாநில தமிழ்ப்பள்ளி அமைப்பாளர்

திரு. இரா. மனோகரன்

முன்னாள் ஜோகூர் மாநில தமிழ்ப்பள்ளி அமைப்பாளர்

Biography

  1. பெயர் : மனோகரன் த/பெ இராமச்சந்திரன்
  2. தொழில் :2.1 தற்பொழுது: தர்ம போதனயாளர் (சமூகப் பணி)

2.2     இதற்கு முன்பு: ஓய்வு பெற்ற ஜோகூர் மாநில தமிழ்ப்பள்ளி    அமைப்பாளர்

  1. சாதனைகள் : 1. தமிழ்மொழி பாட புத்தகம், பயிற்சி புத்தகம், ஆசிரியர் கையேடு

தேசியப் பள்ளிகள் (மலேசிய கல்வி அமைச்சு)

  1. யு.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வு தாள் திருத்துனர் (தலைவர்)  (10 ஆண்டுகள்)
  1. சிறப்புகள் : 1. பெற்றோர் வழிகாட்டுதல் பயிற்றுனர்)
  2.   மாணவர் தன்முனைப்பாளர்
  3. அறக் கல்வி போதனையாளர்
  4. ஆர்வம் : 1. கற்றல் கற்பித்தல்
  5. தமிழ்ப்பள்ளிகளின் வரலாற்று ஆவணங்கள் திரட்டுதல்
  6. கல்வி : DIPLOMA IN KAUNSELING –UTM

DIPLOMA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN – KPM

DIPLOMA PENGURUSAN – KPM

 

All session by திரு. இரா. மனோகரன்